GAGLS.wz.cz
úvod |  história |  profesori |  fotečky |  študenti |  vedenie |  linky |  autori
Dobré ráno!
Dnes je Pondelok 25. Júna 2018 - 03:57
Článok zobrazený: 13406 x
Všetky novinky pište na mirecus@yahoo.com
Zoznamy žiakov ku 15.9.2005
Príma
Triedny učiteľ: Mgr. Michaela Hirňáková
Diana Aminová,Ivana Bačová,Kristína Behunová,Hedviga Belcáková,Jakub Beňa,Dominik Berta,Dominik Burcin,Miroslav Cina,Lukáš Demjančík,Monika Fecenková,Anna Gajdošová,Peter Kalanin,Kristína Kamasová,Tímea Kerekešová,Ľubomír Kordanič,Libuša Kovalíková,Denisa Kuzmová,Nikola Madrová,Michaela Martonová,Alžbeta Mesarošová,Lukáš Minda,Miriam Morochovičová,Hana Morvaiová,Marek Mulik,Anton Petrov,Mária Rajňáková,Sára Redajová,Gabriela Sabolová,Miriama Sasaráková,Matúš Seman,Martina Sotáková,Mária Štiblariková,Daniela Žinčáková

Sekunda
Triedny učiteľ: Mgr. Danka Capová
Róbert Andiľ, Tomáš Barna, Martin Bálint, Petra Bordášová, Nikola Čajbiková, Alexandra Fecurová, Barbora Chabová, Juraj Kačur, Nikola Kasičová, Ľuboš Komarc, Krištof Korenko, Adriána Krídlová, Viktor Kulanko, Peter Mandžák, Daniela Matejková, Tibor Mikita, Juraj Mikula, Michal Parada, Tomáš Pavlík, Zuzana Sousedeková, Barbora Straňáková, Richard Šarišský, Dominik Šepeľa, Jana Vagaská, Ján Vasil

Kvarta
Triedny učiteľ: RNDr. Milan Krempaský
Dominika Behunová, Zuzana Bilecová, Zuzana Bodnárová, Matúš Burda, Nina Čepčeková, Milan Darjanin, Ivana Demčáková, Simona Demková, Tibor Focko, Katarína Furmanová, Sandra Horváthová, Diana Hriseňková, Peter Hudák, Andrej Kačur, Anna Klčová, Barbora Kudzejová, Stanislava Lenártová, Iveta Leňová, Eva Machničová, Dominika Mandžáková, Martin Marcinov, Martin Michalenko, Simona Paškievičová, Lea Pekariková, Adam Šepeľa, Andrea Tecáková, AndreaVasilová, Stanislav Várady, Patrik Veselý, Pavol Zaťko, Dušan Zavacký

Kvinta
Triedny učiteľ: PaedDr. Ivanna Herbstová
Marieta Bajužiková, Martin Capovčák, Katarína Cukrovaná, Peter Dírer, Daniel Dzoba, Matúš Franko, Anežka Gnipová, Tomáš Hnát, Jakub Hurný, Barbora Ivanová, Magdaléna Jevčáková, Jana Juranková, Martin Kerekanič, Tomáš Kolesár, Tibor Konečný, Vladimír Koščák, Tomáš Kovaľ, Júlia Kravecová, Viktória Labancová Alica Lapšanská, Michal Leňo, Matej Magura, Martin Mikita, Marek Minor, Martin Ocetník, Diana Popiková, Dominika Sakalová, Veronika Skysľaková, Martina Špacírová, Filip Šperňák, Jozef Vrabeľ, Michal Žiga

Sexta
Triedny učiteľ: PaedDr. Gabriela Mičáková
Alexandra Andiľová, Eva Bakičová, Miroslav Baláž, Katarína Behúnová, Július Bindas, Matúš Čepček, Peter Farkaš, Zuzana Flašiková, Simona Gáborová, Michaela Herbstová, Zuzana Chabová, Ján Jančík, Jozef Komarc, Anton Kuba, Lucia Leňová, Dalibor Loy, Miloš Madro,Glória Marealleová, Adriana Mesarošová, Martin Mičák, Miloš Mika, Milan Molokáč, Natália Onufráková, Peter Podhorský, Ľubomír Roháč, Tomáš Savkanič, Ján Sivčo, Katarína Skoupilová, Zuzana Suchá, Erik Škubal, Pavol Štiblarik, Veronika Tecáková, Zuzana Vargová, Martin Vrabeľ, Peter Židó, Richard Žolna

Septima
Triedny učiteľ: RNDr. Monika Onufráková
Barbora Babejová, Rudolf Ballasch, Michal Bodnár, Daniela Čopová, Jakub Dubás, Lenka Dzurjová, Ľubomír Fedorco, Jaroslava Ficová, Katarína Gašková, Ondrej Gavalčin, Vojtech Gavron, Roman Golubov, Alexandra Gregušová, Jakub Harvan, Ľudmila Harvilíková, Martina Hažinčáková, Igor Hriseňko, Jozef Hurný, Michal Ihnát, Slavomír Kaňuk, Lucia Kerekaničová, Lenka Kľučárová, Zuzana Kocanová, Ivo Krajňak, Alexandra Kudzejová, Jana Lojanová, Zuzana Majerníková, Jana Ocetníková, Vladimír Sabo, Zuzana Sinajová, Valér Smutko, Juraj Straňák, Marek Šugár, Lucia Valovčíková, Petronela Zavacká, Tomáš Žido

Oktáva
Triedny učiteľ: PhDr. Zuzana Kudzejová
Marek Abramovič, Ivo Andraško, Katarína Baranová, Martin Bialý, Zuzana Birčáková, Alexander Bugyi, Veronika Cichá, Denisa Demčáková, Norbert Didič, Martin Dudinský, Radoslav Dura, Mária Džubarová, Pavol Galenko, Lukáš Gnip, Lucia Hamráková, Katarína Havrilčáková, Silvia Chalčáková, Martin Kovaľ, Barbara Kováčová, Michal Kurtý, Jaroslav Lukáč, Jakub Lysý, Slavomír Mačička, Vladimír Milčik, Dávid Molnár, Lenka Pencáková, Simona Petrová, Kvetoslava Strížová, Tatiana Sušková, Ján Ščerba, Matej Šuta, Jana Tkáčová, Rudolf Tomori, Zuzana Tutková,Valéria Uramová, Petra Vu Nhu

1.A
Triedny učiteľ: Mgr. Miroslava Demčaková
Babjaková Antónia,Babjaková Viktória,Bakajsová Barbora,Baľová Tatiana,Brehovská Dominika,Dilík Lukáš,Fedorčaková Eva,Ferková Lenka,Ficík Jozef,Gossanyi Ľudovít,Hnatičová Terézia,Hrabovský Matúš,Chomová Veronika,Jackovič Pavol,Karpecká Veronika,Kralík Peter,Kucková Ivana,Kurejová Anna,Kusík Viktor,Labunová Miroslava,Lojanová Dorota,Marčinská Jana,Meričková Jaroslava,Miker Martin,Minčič Michal,Ondica Lukáš,Popovcová Natália,Procházka Roman,Račková Lýdia,Repická Barbora,Sojková Mária,Starec Dávid,Štefanková Ivana,Tkáčová Katarína

1.B
Triedny učiteľ: Mgr. Henrieta Mandzáková
Bednárová Mária,Bendová Dominika,Benková Denisa,Brehovská Dominika,Citrjaková Iveta,Čokynová Zuzana,Durňaková Veronika,Fedorcová Alena,Galajdová Oľga,Gezová Jana,Gogaľová Zuzana,Haburajová Mária,Hašuľová Michaela,Hirková Andrea,Hromadková Andrea,Hubcejová Štefánia,Ihnatco Viliam,Jenčík Maroš,Kmeťová Eva,Krivjanský Jozef,Kuraš Michal,Lukáčová Ivana,Pandulová Eva,Petrunčíková Zuzana,Poľačko Maroš,Rosochová Ivana,Schmiedt Peter,Sidor Michal,Sukeľ Jakub,Štefan Norbert,Štefan Patrik,Tarkuličová Petra,Vasiľová Mária,Vašš Jozef

1.C
Triedny učiteľ: MVDr. Daniela Chabová
Aust Erik,Babjaková Nina,Balintová Barbora,Bončíková Mária,Bonková Estera,Buhajová Andrea,Čerhit Ondrej,Čornanič Marek,Dupláková Darina,Džambová Adela,Gašparová Mária,Hans Viktor,Hans Viliam,Harvánek Ľuboš,Horná Jana,Hudák Milan,Hurka Richard,Kerekanič Jaroslav,Kirová Tatiana,Stanková Emília,Melník Róbert,Mocák Michal,Nosál Juraj,Oleár Tomáš,Semancová Katarína,Sinajová Ivona,Sivá Ivan,Siváková Diana,Škerlík Thomas,Štefanisko Jozef,Šteňko Pavol,Tichá Dominika,Treščak Samuel,Vitkovič Maroš

1.D
Triedny učiteľ: RNDr. Mária Kochanská
Andraško Jozef,Behun Peter,Belej Peter,Butalová Jana,Buzgo Ľubomír,Čenčarik Martin,Getlík Peter,Guzejová Lenka,Hačkulič Pavol,Halusková Simona,Hubcejová Viktória,Karšková Andrea,Katanová Zuzana,Kocáková Katarína,Košická Veronika,Kuľhová Lívia,Kuncová Nikola,Kurilová Eva,Kuzma Martin,Lukčová Štefánia,Mažeriková Mária,Ondrušová Jana,Pankovčin Radoslav,Pastýr Ján,Pavlisková Simona,Pločica Michal,Pristašová Lucia,Sabová Lucia,Sakalík František,Sinčáková Miroslava,Sitarčíková Marianna,Sivá Radoslava,Sousedek Michal,Sukeľová Jana

1.E
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Ondrušová
Bačová Petra,Bačovčinová Dominika,Benejová Jana,Cenkner Michal,Dzido Pavol,Eibová Jaroslava,Ficek Tomáš,Franko Martin,Gaľová Eva,Harbistová Veronika,Holodová Anna,Holovčáková Denisa,Hrubovčaková Marta,Janíková Ivana,Kalanin Samuel,Kulanová Veronika,Lászlóová Katarína,Lengerová Jana,Lukáčová Adela,Mastiľaková Zuzana,Ondicová Soňa,Palčinský Michal,Považanová Jana,Ričalka Tomáš,Seňková Katarína,Senková Ľubomíra,Štefančík Michal,Tkáčová Mária,Vajss Viktor,Varcholová Ivana,Veľasová Eva,Vovčková Veronika,Ziburová Dominika,Vološinová Kristína

2.A
Triedny učiteľ: Mgr. Peter Mandzák
Martina Bálintová, Miroslava Bilaninová, Ján Botko, Martin Brečka, Mária Cichá, Viktória Čakurdová, Gabriela Dancáková, Lenka Demková, Martina Dzanová, Monika Ganišinová, Monika Gálová, Lenka Grajcárová, Viera Hajžušová, Juraj Hríb, Lukáš Kasinec, Matúš Kasinec, Dominik Kitko, Simona Kostrejová, Peter Králik, Vladimíra Labancová, Miroslav Latta, Zuzana Michajlová, Tatiana Miškocová, Zuzana Morozová, Peter Pavlík, Ľuboš Pažur, Milena Rohaľová, Anna Sabolová, Tomáš Sakáč, Daniel Sidor, Natália Sklenčárová, Patrik Solomej, Richard Stanko, Tomáš Šuhajda, Július Varga

2.B
Triedny učiteľ: Mgr. Radoslav Turík
Boris Bialý, Tatiana Boháčová, Anna Cibulašová, Lenka Dzobová, Marek Feňko, Radoslav Fereta, Michaela Haburajová, Veronika Hricáková, Lenka Kolinčáková, Zuzana Konôpková, Patrícia Kozáková, Emília Lacková, Roman Macko, Silvia Majerníková, Dália Malaťáková, Viktória Mašlonková, Erika Michlerová, Jana Mikitková, Mária Míčková, Ján Mochnáč, Lenka Mrízová, Vladimíra Muravská, Simona Petrovičová, Veronika Pristašová, Valentín Račko, Simona Sičáková, Peter Sukeľ, Anna Šefčíková, Ľubomír Šima, Nikol Tribulová, Štefan Turcovský, Mária Typčuková, Ivana Vaľová, Vladimír Vladovič, Soňa Žáková

2.C
Triedny učiteľ: PhDr. Anna Michalidesová
Matúš Bandurčin, Zuzana Bartková, Lukáš Bažik, Radka Biľová, Tomáš Blišák, Denisa Burdová, Marianna Čopíková, Barbora Draganová, Vladimír Eperješi, Martin Furman, Peter Gaľo, Lukáš Gavaľa, Martin Homrok, Peter Kužma, Stanislav Matějka, Mária Megisová, Zuzana Melníková, Jana Moreková, Peter Ondáč, Martina Petrocová, Ján Pošik, František Rogala, Stanislava Sivčová, Eva Stanislavská, Dominika Sukeľová, Štefánia Šenková, Samuel Švelta, Martin Tomáš, Mária Tomková, Lea Záhradníková, Jana Závadská, Andrea Zelinková, Ondrej Žák

2.D
Triedny učiteľ: Mgr. Jozef Gumenický
Adrián Bak, Juraj Bilec, Tomáš Čanda, Miroslav Čipak, Dana Darivčáková, Peter Diňa, Matúš Dudaš, Marek Emmel, Ján Gužík, Michal Hamaďak, Simona Hodorová, Ivana Januchová, Michal Jasik, Lucia Jurčišinová, Emil Karpač, Tamara Kávová, Martin Kosť, Petra Koššibová, Mária Kováčová, Vladimíra Kurejová, Martina Kyselovičová, Ivana Lelková, Martin Lukáč, Ján Majerník, Michaela Marcinská, Petra Melníková, Dušana Mikulová, Zuzana Miškocová, Michal Mochnacký, Tomáš Petro, Zuzana Petrovčinová, Róbert Rosoľanka, Pavol Ryba, Miroslava Stanková, Viera Štofčíková, Alexandra Šuchtová

2.E
Triedny učiteľ: PhDr. Valentína Petrašovská
Alžbeta Babincová, Róbert Bačko, Peter Barančík, Viktória Bálintová, Ľubomír Bezeg, Juraj Čovan, Michaela Dzurková, Miroslava Ferková, Dominika Forgáčová, Jana Gavaľová, Michaela Guzejová, Viktória Hartošová, Michal Holod, Denisa Horná, Ľuboslava Karnajová, Tomáš Koco, Dalibor Komarc, Ondrej Lucík, Róbert Ľoch, Daniela Okošová, Erik Onuška, Radovan Ringer, Martina Sabolová, Dominika Sivá, Anna Sivčová, Jaroslav Sivý, Jana Šefčíková, Matúš Šepeľa, Peter Šompľak, Oleg Švarkov, Ivana Tarkuličová, Lukáš Timuľak, Eva Trebišovská, Michaela Uhrinová, Marián Valko, Marek Varchola

3.A
Triedny učiteľ: Mgr. Ladislava Vasilcová
Ivana Balážová, Martina Bejdová, Ján Benej, Michaela Čiráková, Jozef Daňo, Simona Demčáková, Ľudmila Gajdošová, Martin Gavaľa, Ivo Hopta, Stanislava Horská, Lenka Hrežíková, Lukáš Januch, Oliver Januš, Lenka Jašková, Eva Jelová, Zuzana Juríčková, Ladislav Karas, Katarína Klapáčová, Marián Kolesár, Tünde Kopasová, Vladimír Kucka, Karol Kulanko, Radoslav Kunco, Juliána Lancošová, Simona Nechalová, Lea Podstanická, Sidónia Semanová, Patrik Sivčo, Ivan Strakoš, Peter Šefčík, Beáta Šimurdová, Vladimír Vaľo, Miroslav Vasiľ, Juraj Vatľak, Karol Závodský

3.B
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Hrišová
Michal Andraško, Filip Bak, Ladislav Bindzár, Branislav Bučko, Eva Drančaková, Linda Fischerová, Daniel Hazay, Katarína Heverová, Dominika Holubová, Miroslav Hreško-Štefanko, Miloš Janovský, David Jordák, Gabriel Karandyšovský, Zoja Karčová, Jana Kmeťová, Natália Koropčáková, Adam Kukla, Juraj Mandzák, Petronela Mastiľáková, Patrícia Maškulíková, Martin Mašlonka, Lukáš Meždej, Karina Mochnacká, Zuzana Pandulová, Marcela Pavlíková, Tomáš Rakár, Martin Roman, Monika Sadloňová, Maroš Sitko, Eva Sopková, Tomáš Stanko, Ivana Vajsová, Lenka Volochová, Beáta Volovská, Katarína Zalaiová, Dávid Zoller

3.C
Triedny učiteľ: Mgr. Patrik Lojan
Michal Bandurič, Soňa Behunová, Ján Benej, Olympia Bokšová, Matúš Božidar, Oliver Cirbus, Fabián Čaja, Denisa Dančáková, Štefan Džugan, Ivana Fiľakovská, Adela Frivaldská, Mária Galicová, Michaela Hrebeňáková, Ivana Husťáková, Anna Hvižďáková, Peter Juhás, Miroslava Keltošová, Veronika Kucková, Jozef Kurilla, Michal Lenik, Ján Lukáč, Anna Maliková, Ondrej Mandzák, Oľga Misniková, Miroslava Ondrušová, Martin Papcún, Simona Parová Dominik Pencák, Lucia Plančárová, Daniel Rudy, Peter Sciranka, Michal Sopko Diana Stašková, Erik Tilňák

3.D
Triedny učiteľ: Mgr. Alexander Sluk
Slavomír Bača, Slavomíra Belková, Vladimíra Blahníková, Peter Brecik, Jozef Cicanič, Dominika Čižmárová, Diana Čokinová, Lenka Daňová, Michaela Demková, Matúš Dzurjo, Veronika Fedáková, Ladislav Ferko, Lukáš Geregáč, Lucia Harviliková, Martin Hirjak, Juraj Holod, Veronika Jakubová, Mária Jenčiková, Viktor Kašša, Miroslava Kimaková, Monika Kocková, Petra Konečná, Adrián Lancoš, Matej Lapišák, Lenka Pažurová, Viktor Pipta, Nikola Poláková, Zuzana Roháčová, Martina Sivá, Adriana Šamulková, Marián Štefančík, Lukáš Vajda, Milan Veľas, Tomáš Zvalčák

4.A
Triedny učiteľ: PaedDr. Jana Kababíková
Branislav Babej, Martina Balogová, Anna Benejová, Ľubomíra Bigová, Martina Cibulášová, Katarína Dembická, Zuzana Dzimková, Zuzana Ficová, Dana Gajdošová, Jana Gajdošová, Dušan Gaľo, Michal Hoľko, Pavol Hvižďák, Jana Chabová, Richard Ihnát, Ján Klamár, Lukáš Kuba, Tomáš Kurej, Alexandra Lukáčová, Veronika Macková, Zuzana Marčáková, Jana Mihalčiková, Štefan Mikuláško, Juraj Moščák, Veronika Rošková, Ivana Šaková, Slavomíra Šatníková, Viera Štefanisková, Ladislav Šugár, Michaela Šuľová, Katarína Timuľáková, Vladimír Tornyos, Juraj Totik, Jana Turcsányiová, Edita Valichnáčová, Jaroslav Varchola, Veronika Veľasová, Anna Židová

4.B
Triedny učiteľ: Mgr. Adriana Pavlenková
Peter Aust, Lucia Baniková, Viktória Baranková, Matej Bidovský, Jana Burdzová, Leóna Čuhárová, Zuzana Dančová, Roman Džamba, Martin Fedorco, Daniela Felcová, Mariana Freňáková, Matej Gaľ, Václav Harvánek, Lucia Harvilová, Beáta Hromuľáková, Marcel Kalanin, Silvia Kondášová, Jozef Kopáč, Eva Kováčová, Lenka Kováčová, Pavol Kyslaň, Michaela Lelková, Lukáš Lučkanič, Anton Machnič, Ján Mantič, Anna Onderková, Katarína Palková, Ivana Pastiráková, Michaela Pavlisková, Silvia Petričková, Vladimír Pira, Denis Plančár, Miroslava Rebyová, Nadežda Sopková, Lívia Šibová, Štefánia Štofíková, Ľuboš Várady, Eva Veľasová

4.C
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Oreská
Lucia Artimová, Zuzana Balážová, Dominika Buríková, Pavol Čopan, Eva Dančová, Katarína Dzurišová, Ivo Džurbala, Branislav Flašik, Pavol Hrubovčák, Ján Hudák, Miroslava Karolová, Ľuboš Karpač, Gabriel Katkovčin, Ján Kohut, Matej Lauda, Marián Leškováč, Katarína Lucíková, Michala Macková, Slavomíra Martišková, Štefan Matovčík, Martina Mihalíková, Jozef Michalko, Tomáš Mríz, Jozef Onduško, Viktória Petrová, Jana Radová, Alexandra Rošková, Peter Ryba, Mária Sivá, Katarína Sivčová, Tomáš Sivý, Ján Sopiak, Peter Štofčík, Michala Šveltová, Jana Vasiľová, Róbert Voroňák, Antónia Zábranská

Created by MiHrŠt & Igraczegh © 2004. All rights reserved.